سانگ یانگ

سانگ یانگ (5)

 

ميباشد. اين شرکت در سال 1954 تاسيس گرديده است و RV و SUV سانگيانگ يکي از پيشگامان توليد خودروهاي
بيش از 5 دهه است که در حال فعاليت ميباشد. سانگيانگ فعاليت خود را با توليد خودروهاي تجاري مانند اتوبوس و
کاميون و خودروهاي با کاربرد خاص مانند ماشينهاي آتشنشاني آغاز کرد
توليد ميکرد، به سرمايهگذاري کامل در KoRando در سال 1986 در حالي که سانگيانگ جيپ را تحت نام تجاري
در کره بود، توليد نمود و SUV 4 را که اولين خودروي WD SUV اتومبيلسازي دست يافت. در سال 1988 ، سانگيانگ
را در کره آغاز نمود. SUV دوره خودروهاي
در اوايل دهه 1990 ، مرسدس بنز

 

ما را در گوگل محبوب کنید

به اين صفحه امتياز دهيد